Chairman

Dr. Sushil Kumar Shahi 

Members

Mohanmaya Dhakal 

Mr. Bhupalbikram Kathayat

Mr. Rishi Khanal

Mr. Chhetramani Timilsena